[us_single_image image=”7801″ align=”center” style=”outlined” animate=”afc”]

بررسی فراوانی انواع شکل دندان سانترال بالا

مهمترین قسمتی که در ارتباط با افراد جلب توجه میکند، صورت آنهاست و دندانها در اولویت چهارم بعد از چشمها، لبها و بینی قرار میگیرند. از سویی دیگر در حوزه دندانپزشکی زیبایی یکی از مشکلاتی که دندانپزشکان با آن مواجه هستند، عدم تعیین شکل مناسب دندانی در افراد ایرانی و عدم آگاهی از میزان شیوع آن است. این مشکل در ترمیم دندانهایی که در معرض دید قرار می گیرند و از نظر زیبایی حایز اهمیت هستند همیشه مطرح است. این مطالعه در مورد شکل آناتومیک یکی از مهمترین دندانهای موثر در دندانپزشکی زیبایی ( دندان ثنایای مرکزی یا سنترال فک بالا ) در یک جامعه منتخب ایرانی و با کمک دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی شاهد تهران انجام شده و در سال ۱۳۹۴ در مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به چاپ رسیده است.

[us_separator type=”fullwidth” size=”huge” style=”double”]
[us_single_image image=”7802″ align=”center” style=”outlined” animate=”afc”]

A review of endodontic bioceramics

معرفی بیوسرامیکها به دنیای اندودانتیکس و خواص منحصر بفرد آنها سبب شده است تا افقهای تازه ای در درمانهای نوین ریشه دندانها پدیدار شود و بسیاری از دندانها از خطر از دست رفتن رهایی یابند. بدین منظور برای تبیین خواص بیوسرامیکهای موجود در کشور این مطالعه انجام شده است تا پژوهشگران و متخصصین حوزه درمان ریشه با خواص این دسته از مواد آشنایی بیشتری پیدا کنند. این مقاله با همکاری دانشجویان دوره تخصصی و اعضای محترم هیات علمی گروه آموزشی اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد انجام شده و در مجله دوزبانه علمی-پژوهشی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران که یکی از قدیمی ترین مجلات علمی حوزه دندانپزشکی کشور میباشد به چاپ رسیده است. این مقاله نیز در نمایه های معتبر علمی بین المللی قابل جستجو است.

برای مشاهده مقاله کلیک کنید.

[us_separator type=”fullwidth” size=”huge” style=”double”]
[us_single_image image=”7804″ align=”center” style=”outlined” animate=”afc”]

Comparison of tooth color change

تکنولوژی نوین دندانپزشکی در خدمت خواست بیماران قرار می گیرد تا علاوه بر ارتقای بهداشت دهان و دندان، زیبایی بیشتری برای مراجعین حاصل شود. قطعا ایمن ترین روش برای بدست آوردن دندانهایی سفید تر، از طریق به خدمت گرفتن روشهای مختلف bleaching حاصل می شود. این مقاله تحقیقاتی که بصورت یک پروژه مشترک با همکاران پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی تهران در باره مقایسه تغییر رنگ دندان پس از روشهای مختلف bleaching انجام شده است در سال ۲۰۱۸ در یکی از مجلات معتبر علمی به چاپ رسیده است و در نمایه های معتبر بین المللی قابل جستجو می باشد.

برای مشاهده مقاله کلیک کنید.

[us_separator type=”fullwidth” size=”huge” style=”double”]
[us_single_image image=”7805″ align=”center” style=”outlined” animate=”afc”]

Endodontic treatment of three mandibular incisors

تنوعات آناتومیک همواره در بدن انسانها وجود داشته است و دندانها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. وجود تنوعات آناتومیک در دندانها باعث بروز پیچیدگیهایی در درمان ریشه می شود که درمان این دندانها نیاز به نیروی انسانی آموزش دیده متبحر ( متخصص درمان ریشه یا بعبارتی اندودانتیست ) و تجهیزات پیشرفته و گرانقیمت ( از جمله میکروسکوپ دندانپزشکی، دستگاههای اولتراسونیک وسایر ابزارهای دارای متالورژی خاص) دارد. این مقاله پژوهشی حاصل از درمان یک بیمار با آناتومی نادر دندانهای ثنایا فک پایین است که با همکاری دانشجویان دوره تخصصی اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد انجام شده است و در مجله بین المللی تحقیقات دندانپزشکی در سال ۲۰۱۷ به چاپ رسیده است.

برای مشاهده مقاله کلیک کنید.

[us_separator type=”fullwidth” size=”huge” style=”double”]
[us_single_image image=”7806″ align=”center” style=”outlined” animate=”afc”]

Accuracy of CBCT

تکنولوژی و پیشرفتهای روز افزون آن تقریبا در همه جوانب، زندگی بشر امروز را تحت سیطره خود قرار داده است. درمانهای مدرن در همه حوزه های پزشکی نیز بعنوان جزئی از اجزای لا ینفک زندگی بشری تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر پیشرفت‌های شگرف تکنولوژیک قرار گرفته است. در تصویر برداری تشخیصی، اخیرا با استفاده از نوع جدیدی از پرتو تابی اشعه X ، تصاویر سه بعدی با حداقل خطا بدست می آید که در حوزه های مختلف دندانپزشکی اهمیت شایان توجهی دارد. استفاده از این تکنولوژی که CBCT نامیده می شود کمک شایانی به مراحل قبل، حین و پس از درمان ریشه دندان نیز میکند. در این مقاله پژوهشی که با همکاری اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شده است دقت تشخیصی روش تصویربرداری CBCT با سایر روشهای مرسوم در ارزیابی آناتومی داخلی ریشه های دندانهای ثنایای فک پایین مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله در نمایه های معتبر پژوهشی بین المللی قابل جستجو است.

برای دانلود مقاله کلیک کنید.

[us_separator type=”fullwidth” size=”huge” style=”double”]