A review of endodontic bioceramics

معرفی بیوسرامیکها به دنیای اندودانتیکس و خواص منحصر بفرد آنها سبب شده است تا افقهای تازه ای در درمانهای نوین ریشه دندانها پدیدار شود و بسیاری از دندانها از خطر از دست رفتن رهایی یابند. بدین منظور برای تبیین خواص بیوسرامیکهای موجود در کشور این مطالعه انجام شده است تا پژوهشگران و متخصصین حوزه درمان […]

Comparison of tooth color change

تکنولوژی نوین دندانپزشکی در خدمت خواست بیماران قرار می گیرد تا علاوه بر ارتقای بهداشت دهان و دندان، زیبایی بیشتری برای مراجعین حاصل شود. قطعا ایمن ترین روش برای بدست آوردن دندانهایی سفید تر، از طریق به خدمت گرفتن روشهای مختلف bleaching حاصل می شود. این مقاله تحقیقاتی که بصورت یک پروژه مشترک با همکاران […]

Endodontic treatment of three mandibular incisors

تنوعات آناتومیک همواره در بدن انسانها وجود داشته است و دندانها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. وجود تنوعات آناتومیک در دندانها باعث بروز پیچیدگیهایی در درمان ریشه می شود که درمان این دندانها نیاز به نیروی انسانی آموزش دیده متبحر ( متخصص درمان ریشه یا بعبارتی اندودانتیست ) و تجهیزات پیشرفته و گرانقیمت ( […]

Accuracy of CBCT

تکنولوژی و پیشرفتهای روز افزون آن تقریبا در همه جوانب، زندگی بشر امروز را تحت سیطره خود قرار داده است. درمانهای مدرن در همه حوزه های پزشکی نیز بعنوان جزئی از اجزای لا ینفک زندگی بشری تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر پیشرفت‌های شگرف تکنولوژیک قرار گرفته است. در تصویر برداری تشخیصی، اخیرا با استفاده […]